Wanneer bereikt u de AOW-leeftijd? 

De AOW-leeftijd wordt op 1 januari 2017 met 3 maanden verhoogd naar 65 jaar en 9 maanden. U betaalt 9 maanden langer AOW-premies en u ontvangt 9 maanden later uw 1e AOW-uitkering. Ook kan de hogere AOW-leeftijd gevolgen hebben voor uw heffingskortingen, zoals de ouderenkorting.

Vanaf 2017 kunt u de kinderalimentatie niet meer opgeven als schuld in box 3

Vanaf 1 januari 2015 is de persoonsgebonden aftrek voor het levensonderhoud van kinderen afgeschaft. In plaats daarvan kunt u de uitgaven die u in de toekomst verplicht moet doen voor het levensonderhoud van uw kinderen opgeven als een schuld in box 3. De waarde moet volgens bepaalde regels berekend worden. Vanaf 2017 kunt u deze schuld niet meer opgeven in box 3.

Bijtelling auto van de zaak wijzigt

Hoe meer CO2 uw auto uitstoot, hoe hoger de bijtelling voor het privégebruik van uw auto wordt. De bijtelling is altijd een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Voor 2017 veranderen de percentages in 4% en 22%.

Wanneer bereikt u de AOW-leeftijd? 

De AOW-leeftijd wordt op 1 januari 2017 met 3 maanden verhoogd naar 65 jaar en 9 maanden. U betaalt 9 maanden langer AOW-premies en u ontvangt 9 maanden later uw 1e AOW-uitkering. Ook kan de hogere AOW-leeftijd gevolgen hebben voor uw heffingskortingen, zoals de ouderenkorting.

Vanaf 2017 kunt u de kinderalimentatie niet meer opgeven als schuld in box 3


Vanaf 1 januari 2015 is de persoonsgebonden aftrek voor het levensonderhoud van kinderen afgeschaft. In plaats daarvan kunt u de uitgaven die u in de toekomst verplicht moet doen voor het levensonderhoud van uw kinderen opgeven als een schuld in box 3. De waarde moet volgens bepaalde regels berekend worden. Vanaf 2017 kunt u deze schuld niet meer opgeven in box 3.

Bijtelling auto van de zaak wijzigt

Hoe meer CO2 uw auto uitstoot, hoe hoger de bijtelling voor het privégebruik van uw auto wordt. De bijtelling is altijd een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Voor 2017 veranderen de percentages in 4% en 22%.

Vaarwel blauwe envelop

Vanaf 1 november stuurt de belastingdienst steeds meer post alleen nog maar naar uw digitale Berichtenbox.

Per 1 januari is dit veranderd. Iedereen die nog geen account heeft gemaakt krijgt de post  thuis toegestuurd.

Belasting - tarieven 2016 definitief

De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2016 aangenomen. Niet alleen zijn daarmee de Belastingtarieven 2016 bekend, ook staat hiermee vast dat de belastingheffing over het vermogen in box 3 per 2017 ingrijpend verandert. Wat die veranderingen inhouden leest u hier. Ook de toeslaggrenzen voor box 3 (peildatum 1 januari 2016) zijn bekend: voor de huurtoeslag ligt die grens op € 24.437 (€ 48.874 voor toeslagpartners) en voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget is dat € 106.941 (€ 131.378 voor fiscaal partners). Deze bedragen gelden zowel voor AOW’ers en niet-AOW’ers, dus voor iedereen.


Rechter: toch AOW op 65ste

De Leeuwarder rechtbank heeft een dame in het gelijk gesteld die bezwaar had gemaakt tegen de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Ze had een uitkering op basis van een Anw-hiaatverzekering, geen kans meer op de arbeidsmarkt en kon het AOW-gat dus niet dichten, waardoor het opschuiven van de AOW-leeftijd voor haar een onevenredig groot nadeel veroorzaakte. Als het aan de rechter ligt, krijgt deze vrouw vanwege deze specifieke omstandigheden AOW vanaf haar 65ste, maar de SVB heeft beroep aangetekend. Het wachten is dus op het oordeel van de Centrale Raad van Beroep, dat in de loop van dit jaar wordt verwacht, maar die uitspraak zal er hoe dan ook niet toe leiden dat iedereen straks weer op zijn 65ste AOW kan krijgen.


Fiscale en andere wijzigingen per 2017

Vanaf 1 januari 2017 veranderen enkele regelingen. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die u moet betalen of terugkrijgt. Met de volgende veranderingen kunt u te maken krijgen:


  1. AOW-leeftijd gaat omhoog

  2. Vanaf 2017 kunt u kinderalimentatie niet meer opgeven als schuld in box 3

  3. Berekening belasting box 3 wordt anders vanaf 2017

  4. De eenmalige schenkingsvrijstelling van € 100.000 euro komt terug

  5. Aangifte schenk- en erfbelasting alleen nog mogelijk met papieren of digitaal formulier

  6. Bijtelling auto van de zaak wijzigt

  7. Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning wordt hoger

  8. Percentages eigenwoningforfait en woningforfait veranderen

  9. Heffingsvrij vermogen box 3 verandert

  10. Lening eigen woning bij familie, uw bv of buitenlandse bank geeft u op in uw aangifte inkomstenbelasting