Extra verhoging heffingvrij vermogen voor ouderen vervalt in 2016

Als AOW-gerechtigde kunt u tot en met 2015 recht hebben op een extra verhoging van het heffingvrij vermogen. Dit wordt ook wel de ouderentoeslag genoemd. Die extra verhoging van het heffingvrij vermogen vervalt vanaf 2016 omdat het kabinet de belastingvrijstelling voor inkomen uit vermogen voor iedereen gelijk wil trekken. Ouderen met vermogen worden voortaan dus hetzelfde behandeld als andere burgers met vermogen.

Regels voor aftrek studiekosten in 2016 wijzigen

Vanaf het studiejaar 2015/2016 geldt de ‘Wet studievoorschot hoger onderwijs’. Volgt u een studie in 2016? En hebt u hiervoor recht op studiefinanciering? Dan zijn de kosten die u in 2016 maakt voor uw studie niet aftrekbaar.

'Landelijke Landbouw-normen 2015' beschikbaar

De 'Landelijke Landbouwnormen 2015' zijn beschikbaar. In de 'Landelijke Landbouwnormen' vindt u de normbedragen voor 2015 voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven.

Deze normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor agrarische activiteiten in Nederland. Ondernemers moeten de normen gebruiken om de jaarwinst van het bedrijf te bepalen en aan te geven in de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Vaarwel blauwe envelop

Vanaf 1 november stuurt de belastingdienst steeds meer post alleen nog maar naar uw digitale Berichtenbox.

Per 1 januari is dit veranderd. Iedereen die nog geen account heeft gemaakt krijgt de post  thuis toegestuurd.

Belasting - tarieven 2016 definitief

De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2016 aangenomen. Niet alleen zijn daarmee de Belastingtarieven 2016 bekend, ook staat hiermee vast dat de belastingheffing over het vermogen in box 3 per 2017 ingrijpend verandert. Wat die veranderingen inhouden leest u hier. Ook de toeslaggrenzen voor box 3 (peildatum 1 januari 2016) zijn bekend: voor de huurtoeslag ligt die grens op € 24.437 (€ 48.874 voor toeslagpartners) en voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget is dat € 106.941 (€ 131.378 voor fiscaal partners). Deze bedragen gelden zowel voor AOW’ers en niet-AOW’ers, dus voor iedereen.


Rechter: toch AOW op 65ste

De Leeuwarder rechtbank heeft een dame in het gelijk gesteld die bezwaar had gemaakt tegen de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Ze had een uitkering op basis van een Anw-hiaatverzekering, geen kans meer op de arbeidsmarkt en kon het AOW-gat dus niet dichten, waardoor het opschuiven van de AOW-leeftijd voor haar een onevenredig groot nadeel veroorzaakte. Als het aan de rechter ligt, krijgt deze vrouw vanwege deze specifieke omstandigheden AOW vanaf haar 65ste, maar de SVB heeft beroep aangetekend. Het wachten is dus op het oordeel van de Centrale Raad van Beroep, dat in de loop van dit jaar wordt verwacht, maar die uitspraak zal er hoe dan ook niet toe leiden dat iedereen straks weer op zijn 65ste AOW kan krijgen.


Fiscale en andere wijzigingen per 2016

In het begin van het jaar zijn er altijd fiscale wijzigingen die van invloed zijn op uw portemonnee. Dit zijn de belangrijkste voor 2016:

 Het belastingtarief in de tweede en derde schijf is gedaald met 1,6%.


 Het 52%-tarief geldt pas vanaf een inkomen van € 66.421 (was vanaf € 57.585)


 De maximale algemene heffingskorting en arbeidskorting zijn hoger. Deze heffingskortingen worden in 2016 voor hogere inkomens afgebouwd tot nihil. Ook de maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting voor werkende ouders is hoger.


 Als één van de partners weinig inkomsten heeft en dus de heffingskorting niet volledig gebruikt, kan deze onder voorwaarden (een deel van) de heffingskorting rechtstreeks van de Belastingdienst uitbetaald krijgen. Voor wie geboren is vóór 1963 is dat € 2.242 (€ 1.145 voor AOW’ers), voor wie geboren is in of na 1963 is dat echter nog maar € 1.047.


 Het maximale tarief waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken in 2016 bedraagt 50,5%.


 Wie in 2016 geldt leent van familie of de eigen BV voor de eigen woning, of een bestaande lening wijzigt hoeft hiervoor geen apart formulier meer in te vullen. Het aanleveren van de gegevens kan voortaan via de aangifte.


 Wie een eigenwoningschuld heeft waarop verplicht minimaal annuïtair afgelost moet worden, maar niet aan die aflossingsverplichting heeft voldaan, kan de rente daarvan weer aftrekken vanaf het moment dat voldoende is afgelost.


 Het heffingvrije vermogen in box 3 bedraagt € 24.437 (€ 48.874 voor fiscaal partners). De ouderentoeslag is vervallen.


 De maximale lening bij aankoop van een huis bedraagt in 2016 102% van de woningwaarde (was 103%).


 Tweeverdieners kunnen in 2016 meer lenen. Het tweede inkomen telt namelijk voor 50% mee in plaats van 33%.


 Het bedrag dat met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) kan worden geleend daalt per 1 juli van € 245.000 naar € 225.000


 De AOW-leeftijd bedraagt in 2016 65 jaar en 6 maanden.


 Voor wie op of na 1 januari 2016 werkloos wordt, is de maximale duur van een WW-uitkering niet meer 38 maanden. De maximale duur van de WW wordt vanaf deze datum korter. Dit gaat in stappen. Ieder kwartaal gaat er een maand vanaf. Vanaf 1 april 2019 duurt een WW-uitkering nog maximaal 24 maanden.


 De basisverzekering kost gemiddeld € 1.204. Het verplicht eigen risico is € 10 hoger, namelijk € 385. De maximale zorgtoeslag stijgt met € 58 naar € 992 voor alleenstaanden en met € 114 naar € 1.905 voor toeslagpartners.


 Voor een hybride auto met een CO2-uitstoot van 1 t/m 50 gram moet vanaf 2016 de helft van het normale tarief voor de wegenbelasting worden betaald. Voor elektrische auto’s hoeft geen wegenbelasting meer te worden betaald met ingang van 1 januari 2016.