Administratie

Voor al uw beslissingen is van groot belang dat uw administratie inzichtelijk en actueel is.


Bij ons kunt u terecht voor:

 financiële administratie (boekhouding, een complete service)

personeels- en salarisadministratie

adviseren en ondersteunen bij uw bedrijfsadministratie

pgb- en zorgadministratieFinanciële administratie


U kunt als ondernemer uw complete boekhouding aan ons uitbesteden.
Wij verrichten dan alle werkzaamheden voor u vanaf het bijhouden van uw administratie tot het opstellen
van de jaarrekening. Uiteraard kunt u naar eigen behoefte bepaalde onderdelen zelf uitvoeren. Dit is afhankelijk van uw boekhoudkennis en uw beschikbare tijd.

Salarisadministratie

Salarisverwerking is meer dan alleen het berekenen van het bruto-netto loon. Bij salarisverwerking krijgt u te maken met onder meer loonbelasting, sociale verzekeringen, arbeidsrecht en verzuimproblematiek. Het verlonen is een maandelijks terugkerend proces waarbij kwaliteit en continuïteit

van groot belang zijn.

Op de volgende gebieden kunnen wij u uitstekend van dienst zijn:

salarisadministratie

salarisstroken

loonbelasting opgaven

sociale verzekeringen

arbeidsrecht


Bedrijfsadministratie


Wanneer u als ondernemer gewoon met ondernemen wilt bezig houden, maar wel de zekerheid wilt hebben dat:

uw administratie niet alleen op tijd de juiste informatie oplevert maar dat deze ook betrouwbaar is;

op tijd verantwoording wordt afgelegd, zoals naar de belastingdienst;

u verzekerd wilt zijn van een permanente bezetting zodat achterstanden in de verwerking worden voorkomen;

of als je gewoon kosten wilt besparen...


Pgb- en zorgadministratie


Het basispakket administratie bestaat uit:

toelichten werkwijze en correspondentie van Zorgkantoor of Gemeente

begroten van Pgb-inkomsten en uitgaven

2 keer een huisbezoek ivm verantwoording van uw budget aan u en aan het zorgkantoor/gemeente

archivering van uw administratie (moet 7 jaar bewaard worden volgens belastingwetgeving)

adviseren bij intensieve controle van Zorgkantoor, Gemeente of Belastingdienst

salarisadministratie voor zorgverleners

bewaken van vervaldatum indicatie, ondersteuning bij een aanvraag van nieuwe indicatie (huisbezoek)

opstellen van bezwaarschriften


Het is belangrijk uw administratie goed op orde te hebben. We helpen u graag mee!