Interim oplossingen


Impro Accounting en Audit heeft in ruime mate deskundigheid en ervaring in huis om de vereiste interim oplossing vorm te geven.
o.a.
ontwikkeling en verbetering van de administratieve organisatie
implementatie van een software pakket
begeleiding en coaching administratief personeel

reorganisatie van een administratieve afdeling


Er zijn genoeg situaties denkbaar waarin tijdelijke inzet van een extern deskundige een goed alternatief kan zijn ten opzichte van het aantrekken van extra personeel of extra druk neerleggen bij het eigen personeel, die het normaal gesproken al druk genoeg hebben met dagelijkse taken.


Vaak kan een interim oplossing leiden tot een structureel verbeterde organisatie. De interim periode dient dan ook meestal als een overbrugging tussen de te verbeteren organisatie.

Ook zijn interim oplossingen denkbaar op het gebied van bijvoorbeeld deeltijd controllers, als het bedrijf nog te klein is voor een eigen controller, maar wel al regelmatig de behoefte heeft aan de deskundigheid en ervaring van een controller, alleen niet fulltime.
Een interim oplossing is denkbaar door b.v. 1 dag per week of per 2 weken een externe deskundige in te huren voor een bepaalde periode.

Elk probleem vereist zijn eigen aanpak en elke interim oplossing is uniek.
Elke interim opdracht zal voortdurend worden bewaakt op zijn doelgerichtheid en doelmatigheid en waar nodig worden bijgestuurd of aangepast in overleg met de directie. Tussentijds zal regelmatig worden gerapporteerd aan de opdrachtgever op de vooraf in overleg bepaalde doelen.
Belangrijke in te vullen variabele zijn onder meer duur van interim periode, vereist niveau, structureel of ad hoc en specifieke deskundigheid.