Administratie

Verzorgen van boekhoudingen

Uw administratie in orde maken

Adviseren bij overnames

Verzorgen van salarisadministraties

Aangifte loonheffingen

Opstellen salarisstroken

Verzorgen jaaropgave

Pgb- en zorgadministratie


Belastingen

Inkomstenbelasting

Vennootschapsbelasting

Omzetbelasting

Loonbelasting en Sociale verzekeringswetgeving

Erf- en schenkingbelasting

Overdrachtsbelasting

Ondersteuning bij belastingcontrolesAccountancy

Samenstellen van jaarrekeningen

Tussentijdse rapportages

Bedrijfseconomische advisering

Opstellen van begrotingen

Liquiditeitsprognoses